De looptijd van de regeling Vouchers internationaal ondernemen is gewijzigd.

Het doel van de regeling is het stimuleren van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse mkb-ondernemingen op exportmarkten. Vanuit de regeling zijn diverse soorten vouchers beschikbaar.

De regeling zou oorspronkelijk per 1 oktober 2021 vervallen. Nu wordt de duur van de regeling verlengd tot 1 januari 2022.

  • Voor subsidieverlening van Vouchers internationaal ondernemen geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een subsidieplafond van € 1.250.000 voor het verstrekken van vouchers individuele coaching.
  • Voor subsidieverlening van Vouchers internationaal ondernemen geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor het verstrekken van andere vouchers dan de vouchers individuele coaching en het verstrekken van financiële ondersteuning voor individuele beursdeelname een subsidieplafond van € 1,6 miljoen.