Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt momenteel de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed voor om het vastgoed met een publieke functie in Nederland te verduurzamen.

Het doel van de regeling is om eigenaren van vastgoed met een publieke functie te stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen om de energieprestatie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting:

  • Een deel van de projectkosten van de verduurzamingsmaatregelen.
  • De kosten voor een energieadvies of duurzaam monumentenadvies met terugwerkende kracht.
  • De kosten voor het laten opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de maatregel(en).

Voor deze regeling wordt in totaal € 340 miljoen beschikbaar gesteld.