Het SNN publiceert dat noordelijke ondernemers weer aanvragen kunnen indienen voor de VIA-subsidie en de call Valorisatie & Kennisontwikkeling.

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 ontwikkelingsprojecten

Het doel van de regeling is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021

Het doel van de regeling om bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland te helpen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen, maar ook om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen.

De verwachting is dat de loketten voor de VIA-subsidie en de call Valorisatie & Kennisontwikkeling rond half november open gaan.