Het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft de eerste oproep gepubliceerd.

Doel van het programma is het stimuleren van verbeterde projecten in de Vlaams-Nederlandse grensregio, die bijdragen aan een verstandiger, groener, maatschappelijker Europa. Voor de eerste oproep is € 69 miljoen beschikbaar en staat tot en met 31 maart open voor projectaanmeldingen.

Het programmagebied beslaat geheel Vlaanderen en de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Zowel mkb-bedrijven als publiekrechtelijke organisaties komen in aanmerking voor ondersteuning.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan één van de volgende doelstellingen voldoen:

  • Ontwikkelen en versterken van mogelijkheden voor onderzoek en technische vernieuwing.
  • Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie en ondernemerschap.
  • Stimuleren van duurzaam energiegebruik.
  • Stimuleren van klimaatadaptatie en rampen-risicopreventie.
  • Stimuleren van circulariteit en hulpbron-efficiëntie.
  • Stimuleren van biodiversiteit en groene infrastructuur en vermindering van verontreiniging.
  • Werken aan doeltreffende en inclusieve arbeidsmarkten, aan gelijke toegang tot inclusief en hoogwaardig onderwijs en het verbeteren van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische en sociale ontwikkeling.
  • Overwinnen van grensobstakels bij grensoverschrijdende communicatie en samenwerking.