De Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân helpt energiecoöperaties om duurzame, lokaal opgewekte energie te leveren en hun project of businesscase te versterken waarbij de positieve effecten ten goede komen aan de directe omgeving.

De regeling wordt aangepast en van 3 mei 2021 tot en met 30 april 2022 opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Hiervoor worden de volgende wijzigingen gedaan:

  • Een energiecoöperatie kan nu maximaal 50% van de subsidiabele kosten van € 10.000 aanvragen.
  • Cofinanciering door subsidies was voorheen niet mogelijk. Met de nieuwe openstellingsbesluit wordt dit nu wel mogelijk gemaakt.
  • Een aanvrager kan nu tweemaal een aanvraag gehonoreerd krijgen op grond van de regeling.

De afgelopen jaren hebben lokale initiatieven ideeën en plannen gecreëerd die bijdragen aan de energietransitie. Zij hebben professionele ondersteuning nodig en een voucher kan hierbij ondersteuning bieden. Het gaat om projecten zoals collectieve zonnedaken, zonneweides, deelauto’s, isolatieprogramma’s, warmteprojecten, etc..