Het Waterschap Aa en Maas heeft de Subsidieregeling recreatief medegebruik, educatie en burgerparticipatie Waterschap Aa en Maas 2021-2023 bekendgemaakt.

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van activiteiten op het gebied van recreatie, educatie en burgerparticipatie.

De subsidie bedraagt maximaal € 37.500 per subsidieontvanger. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Voor de periode 2021 tot en met 2023 is jaarlijks € 250.000 subsidie te verdelen.