Tot 30 september kunnen iedere maand aanvragen worden ingediend voor de nieuwe WBSO-aanvraagperiode. Bent u binnen uw onderneming bezig met het opzetten van een nieuw innovatief project dan komt u wellicht in aanmerking voor de Subsidie Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk, afgekort WBSO.

Technologische vernieuwing is van groot belang voor de concurrentiepositie van uw bedrijf. Met de WBSO kunnen bedrijven innoveren. Innoveren is belangrijk want de concurrentie zit niet stil. Bedrijven die nieuwe onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten gepland hebben die plaatsvinden in de komende maanden van 2022 of aanvullende uren en/of kosten en uitgaven willen aanvragen, moeten aan het eind van de maand een nieuwe WBSO-aanvraag indienen.

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D) genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Bent u een zelfstandige dan krijgt u een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters.