Het doel van de regeling is scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs te helpen bij het aantrekken en begeleiden van zij-instromers. Een zij-instromer is iemand die geschikt is bevonden om onderwijs te geven, maar nog niet over de officiële onderwijsbevoegdheid beschikt.

De wijziging is een herziening van de definitie van zij-instromer in het mbo, een kleine aanvulling van de weigeringsgronden, de verlenging van de looptijd van de regeling én de subsidieplafonds voor 2021. De werkingsduur van de regeling is met één jaar verlengd van 2022 naar 2023.

De subsidieplafonds voor 2021 zijn voor zij-instromers in:

  • Het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs: € 17.640.000.
  • Het voortgezet onderwijs (inclusief TIO): € 3.860.000.
  • Het middelbaar beroepsonderwijs: € 14.180.000.
  • Het middelbaar beroepsonderwijs die werkzaam zijn in een opleiding in de bèta en techniek: € 4.060.000.