Er is een wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor bekendgemaakt.

De wijziging is een verhoging van de subsidiebedragen per gereden treinkilometer. Per 1 januari 2021 is het subsidieplafond al verhoogd. De regeling heeft tot doel het spoorgoederenvervoer te stimuleren en daarmee het goederenvervoer over de weg te beperken om een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoer tot stand te brengen.

De subsidiebedragen worden verhoogd vanwege de verhoging van de gebruikskosten. Voor de meeste goederenvervoerders is het belangrijkste onderdeel van de gebruikskosten de vergoeding voor de dienst treinpad: een bedrag per gereden kilometer dat mede wordt bepaald door het gewicht van de trein.