Het doel van de regeling is stimuleren dat bedrijven ook tijdens de huidige economische crisis blijven investeren. De BIK biedt bedrijven de mogelijkheid om een deel van de kosten van nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen af te trekken van de loonheffing.

Er komt in 2022 € 200 miljoen minder beschikbaar voor de Baangerelateerde investeringskorting, afgekort BIK. Na 2022 komt er bovendien jaarlijks structureel € 200 miljoen minder beschikbaar voor een regeling met een soortgelijk doelbereik als de BIK. Het budget voor 2022 bedraagt 1,8 miljoen euro.