BZK heeft de exacte data en het plafond gepubliceerd voor het derde aanvraagtijdvak van het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

Het derde aanvraagtijdvak wordt geopend van 1 september tot en met 17 september 2021. Het totale budget is € 250 miljoen.

Het doel van het besluit is gemeenten beter in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. Op basis van het besluit kunnen gemeenten een specifieke uitkering aanvragen voor projecten die:

  • Het realiseren of het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving tot doel hebben.
  • Nog niet in de uitvoerende fase zijn.
  • Binnen afzienbare tijd opgestart kunnen worden.
  • Door de bij het project betrokken partijen zelf van een substantiële financiële bijdrage worden voorzien.