De provincie Zeeland heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de POP3-openstelling voor niet-productieve investeringen water. Het verhoogde subsidieplafond is € 3,35 miljoen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Zeeland die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen moeten een directe link hebben met de landbouw.

Deze openstelling staat tot en met 30 juli 2021 open voor aanvragen van landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen en/of gemeenten.