De provincie Zuid-Holland heeft de deelplafonds 2021 voor de Subsidieregeling mobiliteit 2017 gepubliceerd.

Het doel van de regeling is uitvoering geven aan het verkeer- en vervoerbeleid op provinciaal niveau in samenhang met het beleid op landelijk niveau.

Het subsidieplafond van € 17.518.000 is onderverdeeld in de volgende deelplafonds:

  • Sociale Veiligheid: € 200.000.
  • Veerprojecten: € 6.000.000.
  • Veerinfrastructuur: € 500.000.
  • Energietransitie: € 355.000.
  • Experimenten Vernieuwingen Mobiliteit: € 100.000.
  • Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe € 10.363.000.