Investeren

De Rijksoverheid heeft verschillende regelingen om investeringen te stimuleren. Het gaat niet alleen om investeringen in bedrijfsmiddelen maar ook in uw organisatie en medewerkers:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA). Als wordt geïnvesteerd in energiebesparing of duurzame energie kunt u wellicht profiteren van deze maatregel. U kunt 45,5% van de kosten (investering- en installatiekosten) aftrekken van de fiscale winst. Dit levert een minimaal netto voordeel van ruim 11% van de investering.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Met de MIA en VAMIL stimuleert de overheid minder milieubelastende investeringen. Via de MIA is het mogelijk tot 45% van de kosten af te trekken van de fiscale winst en/of via de VAMIL 75% van deze kosten vrij af te schrijven (dit levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op).
  • Stimulering voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM). Doel van deze regeling is het stimuleren van een leven lang leren. Het gedurende de loopbaan blijvend ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dan mensen jun werk leuk en uitdagend blijven vinden.
  • Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling stimuleert werkgevers praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden op verschillende opleidingsniveaus. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een deelnemer, student, promovendus of technologische ontwerper in opleiding. Maar ook voor leerlingen die in het laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs zitten of in het praktijkonderwijs.