Projectfinanciering 

Het verkrijgen van financiering voor uw geplande projecten is een uitdaging. De eerste stap, het vinden van de mogelijkheden, al helemaal. Van de gevonden mogelijkheden is het op voorhand veelal niet helder of ze goede aanknopingspunten hebben en hoe groot de slaagkans is. Nederlands Subsidie Instituut helpt u bij het vinden en verkrijgen van uw projectfinanciering:

  • Uitvoeren van een financieringsscan
  • Ondersteunen bij het verkrijgen van de financiering

Uitvoeren financieringsscan

U heeft uw plannen uitgewerkt. Probleem is nog de financiering. Welke mogelijkheden zijn er? Nederlands Subsidie Instituut helpt u graag in het vinden van financiering. In onze database staan vele financieringsmogelijkheden: subsidies, fiscale maatregelen, borgstellingen, garantstellingen, etc. Naast ons eigen netwerk werken wij samen met experts op het gebied van investors.

Om een goede inschatting te kunnen geven van de slagingskans van het project onder een financieringsmogelijkheid is het veelal nodig het project voor te bespreken met verschillende partijen. Per mogelijkheid stellen wij op maat gemaakte (indien nodig anonieme) projectbeschrijvingen op. Deze beschrijvingen sluiten aan op de voorwaarden en doelstellingen van de betreffende financieringsmogelijkheid. Met name bij grote projecten is het verstandig om het project voor te bespreken. Onze ervaring is dat de terugkoppeling een goede indicatie vormt voor de slagingskans van het verkrijgen van de financiering. Daarnaast kan de uitvoerende instantie aangeven waar op gelet moet worden bij het ontwikkelen van het project en de financieringsaanvraag.

Ondersteunen verkrijgen financiering

Uw project staat en is volledig beschreven in een projectplan. De financieringsmogelijkheden zijn verkend. Het is nu zaak om de aanvragen op te stellen, in te dienen en de financiering te verkrijgen.

Mochten er voor de betreffende financieringsmogelijkheid een aantal wijzigingen in het project noodzakelijk zijn, dan wordt het project “passend gemaakt”, uiteraard in nauw overleg met alle betrokkenen.

Daarna wordt de financieringsaanvraag ontwikkeld. Dit omvat onder meer het schrijven van het projectplan, het invullen van de benodigde formulieren, opstellen van begrotingen, het verzamelen van overige benodigde documenten, etc. Hierbij worden de essentiële criteria, deadlines en voorwaarden goed nageleefd en toegepast bij het ontwikkelen van de aanvraag.

Tijdens de beoordelingsperiode wordt er in de meeste gevallen door de aanvraagbehandelende instantie nog om aanvullende informatie gevraagd. De communicatie en de aanvulling hierop zal door ons uitgevoerd worden. Een financieringstoekenning wordt contractueel vastgelegd. Daarbij kan het voorkomen dat de verstrekker een aantal zaken anders wil. Om de belangen van de verschillende partijen optimaal te dienen, voeren wij graag deze contractonderhandelingen samen met u.