WBSO-audit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert controles uit in het kader van de WBSO. De controle heeft meestal betrekking op het afgelopen jaar. Indien nodig kan ter plekke ook de daaraan voorafgaande jaren worden gecontroleerd. RVO controleert tijdens bedrijfsbezoeken of de werkzaamheden die zijn beschreven zijn uitgevoerd en dat voldaan is aan de verplichtingen. In circa 90% van de gevallen komt RVO tot de conclusie dat een en ander niet juist is. Hierdoor moet aanvullende informatie worden verstrekt of is een correctie op de S&O-afdrachtvermindering nodig. Als u niet correct hebt gehandeld kan RVO naast een correctie ook een boete opleggen.

Enkele veel voorkomende fouten die worden geconstateerd zijn:

  • De S&O-administratie is onvolledig of afwezig.
  • S&O-uren zijn niet per persoon, per dag en per project bijgehouden.
  • Werkzaamheden komen niet overeen met de door RVO goedgekeurde projecten.
  • Er is niet of niet tijdig een mededeling gedaan van het aantal gerealiseerde uren.
  • Er zijn uren buiten de aanvraagperiode meegenomen of er is geschoven met uren tussen S&O-verklaringen.
  • Er zijn S&O-uren geschreven op verlofdagen en ziektedagen.
  • De S&O-medewerker staat niet op de loonlijst.
  • De overige kosten en uitgaven hebben geen betrekking op de aanvraagperiode.
  • De verplichting is te vroeg aangegaan.
  • De kosten hebben niet volledig betrekking op de ontwikkelingen.

Uiteraard voldoen al onze klanten waarvoor wij het subsidiemanagement voor de WBSO uitvoeren, aan alle gestelde eisen.

Maar ook als niet gebruiker van het subsidiemanagement van Nederlands Subsidie Instituut kunt u gebruik maken van onze expertise. Bijvoorbeeld omdat u zelf uw aanvragen verzorgt en een second opinion wilt. Onze adviseurs komen graag naar u toe om ter plekke een WBSO-audit uit te voeren. Met deze audit krijgt u een onafhankelijk en betrouwbaar advies over de projectadministratie, urenadministratie, vastgestelde uurloon, mededelen gerealiseerde uren, aannemelijkheid van de uitgevoerde werkzaamheden, financiƫle administratie, etc.