Interessante subsidies Overijssel

Er zijn een aantal interessante subsidieregelingen waar bedrijven in Overijssel gebruik van kunnen maken. Enkele voorbeelden van onderwerpen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen zijn:

 • Bieden van een stageplek of het in dienst nemen van een recent afgestudeerde jongere.
 • Zelf ontwikkelen van nieuwe producten.
 • Inhuren van een externe adviseur die een thuiswerkplan opstelt voor na de coronacrisis.
 • Laten uitvoeren van een energieonderzoek, onderzoeken van de haalbaarheid van het gebruik en nieuwe energietechnieken en energieverbruik, en/of het nemen van energiebesparende maatregelen.
 • Investeren in technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of processen. Bijvoorbeeld warmtepompen, isolatie en LED-verlichting.
 • Investeren in bedrijfsmiddelen die milieuvriendelijker zijn. Bijvoorbeeld elektrische werktuigen of een elektrische auto.
 • Bedrijfsopvolging in familiebedrijven en/of investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf door digitalisering of verduurzaming.
 • Onderzoeken van de haalbaarheid van een voorgenomen onderzoek- of ontwikkelproject.
 • Ondersteunen van snel groeiende bedrijven.
 • Coaching van u als startende ondernemer.
 • Begeleiden van medewerkers die werken en leren combineren.

Neem contact met ons op voor meer informatie.