Als u als ondernemer een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto koopt of financial-leaset vraagt u dan Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks, afgekort AanZET, aan. Bij operationele lease vraagt uw leasemaatschappij subsidie aan om in aanmerking te komen voor de voor deze subsidie.

Het budget voor 2022 is € 13,5 miljoen. Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis inclusief af-fabriekopties zoals die op de overeenkomst staat.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd de aanschaf van een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto (in voertuigcategorie N3 of N2 vanaf een gewicht van 4.250 kg).

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 9 mei 2022 tot en met 31 december 2022.