Heeft u een voorstel voor het verbeteren van het Trans-Europese Transportnetwerk? Dan is een financiële bijdrage vanuit Connecting Europe Facility, afgekort CEF, Transport mogelijk. Jaarlijks doet de Europese Commissie een oproep voor nieuwe projectvoorstellen.

CEF is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert met CEF Transport gerichte investeringen die de ontwikkeling van goede trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. Deze netwerken zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt.

Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met 31 januari 2024. Het totale subsidieplafond is
€ 7 miljard.

Welke onderwerpen maken veel kans en hebben prioriteit binnen deze call:

  • Infrastructuurprojecten op het TEN-T Kernnetwerk en het uitgebreide kernnetwerk (spoor, binnenhavens, zeehavens, vaarwegen, terminals).
  • Transport interoperabiliteit;
  • Multimodale overslagterminals.
  • Veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen.

Verbeteren van (klimaat)weerbaarheid van infrastructuu