Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Demonstreer uw techniek of test deze in een pilot binnen uw bedrijf. U krijgt hiervoor subsidie uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, afgekort DEI+.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 21 november 2023 tot en met 29 augustus 2024. Het maximale subsidiebedrag voor een demonstratieproject is € 30 miljoen. Pilotproject is € 25 miljoen. Test- en experimenteerinfrastructuurproject is € 25 miljoen. Het totale budget is € 141 miljoen.

U krijgt subsidie om een innovatieve techniek te testen in een pilotproject of te demonstreren in een demonstratieproject. U introduceert bijvoorbeeld een voor Nederland nieuwe toepassing van een apparaat, systeem of techniek die CO2-uitstoot vermindert. Uw innovatie moet helpen de CO₂-uitstoot te verminderen tegen lage kosten. Dat helpt bij de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie).