Investeert u als ondernemer in een productie-installatie voor het omzetten van reststromen in groen gas, methanol, transportbrandstoffen, chemicaliën of syngas voor industrieel gebruik? Ontvang subsidie voor uw demonstratieproject voor deze vergassing van reststromen.

Deze regeling gaat open voor aanvragen op 15 februari 2024 tot en met 29 augustus 2024. Het totale budget is € 98 miljoen.

U kunt subsidie krijgen voor een demonstratieproject voor een installatie voor vergassing van reststromen. Het gaat hierbij om biogene en gemengde reststromen. Biogene reststromen bestaan uit organisch materiaal dat overblijft als bijproduct of afval van biologische processen. Dit komt vooral uit sectoren als landbouw, voedselproductie, bosbouw en de bio-industrie. Het materiaal is afbreekbaar biologisch materiaal. De installatie zet de reststromen om naar hernieuwbare (duurzame) energiedragers, zoals groen gas en biobrandstoffen, of als grondstof voor de circulaire economie.

Richt uw installatie zich alleen voor een deel op biogene gemengde reststromen? Ook dan krijgt u mogelijk subsidie voor uw demonstratieproject. De subsidie is voor de hele keten van vergassing, inclusief voorbehandeling, torrefactie, vergassing, reiniging en opwaardering.