Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Demonstreer uw techniek of test deze in een pilot binnen uw bedrijf. U krijgt hiervoor subsidie uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, afgekort DEI+.

Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met donderdag 31 augustus 2023. Het totaal budget is € 65 miljoen.

U krijgt subsidie om een innovatieve techniek te testen in een pilotproject of te demonstreren in een demonstratieproject. Uw innovatie moet helpen de CO₂-uitstoot te verminderen tegen lage kosten. Dat helpt ons bij de energietransitie. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.

Onderwerpen DEI+ 2023

U kunt in 2023 subsidie aanvragen voor pilot- en/of demonstratieprojecten in de volgende onderwerpen:

  • DEI+: aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.
  • Afvang, gebruik en opslag CO₂ (CCUS) (alleen pilotprojecten).
  • Circulaire economie.
  • Energie-efficiëntie.
  • Hernieuwbare energie.
  • Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilotprojecten).
  • Lokale infrastructuur.
  • Overige CO₂-reducerende maatregelen.