Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten, afgekort DHI, misschien interessant voor u.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2024. Het totale subsidieplafond is € 8.5 miljoen.

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten.

Extra subsidie ‘groene’ DHI-projecten

Wilt u exporteren of investeren in het buitenland en draagt uw technologie bij aan een of meer van de vergroeningsdoelen? Dan kunt u extra DHI-subsidie hiervoor aanvragen. Als uw project aan de voorwaarden voldoet, dan is de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

RVO stelt als voorwaarde dat de belangrijkste technologie die in uw DHI-project centraal staat, een aanzienlijke bijdrage levert aan een of meer van de volgende vergroeningsdoelen:

  • Beperken van de snelheid van klimaatverandering.
  • Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  • Transitie naar een circulaire economie.
  • Preventie en bestrijden van vervuiling.
  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen.