Heeft u internationale ambities in buitenlandse markten? Wilt u internationaal een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten, afgekort DHI, misschien interessant voor u.

Met deze regeling stimuleert de overheid Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

U kunt aanvragen indienen tot 31 december 2023. Het totale budget is € 8.5 miljoen.

Extra subsidie ‘groene’ DHI-projecten

Helpt u met uw project mee aan het creëren van meer groene banen en duurzame export? Dan kunt u vanaf 2023 extra DHI-subsidie hiervoor aanvragen. Als uw project aan de voorwaarden voldoet, dan is de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele kosten.