Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten, afgekort DHI, misschien interessant voor u.

Wilt u nog gebruikmaken van DHI? Dien dan voor 1 november 2023 uw aanvraag in, dan beoordelen ze deze nog dit jaar. U kunt de subsidie tot en met 31 december 2023 aanvragen. Het totale budget is € 8.5 miljoen.

Met deze regeling stimuleert de overheid ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

Extra subsidie ‘groene’ DHI-projecten

Wilt u exporteren of investeren in het buitenland en draagt uw technologie bij aan een of meer van de vergroeningsdoelen? Dan kunt u extra DHI-subsidie hiervoor aanvragen. Als uw project aan de voorwaarden voldoet, dan is de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Wij stellen als voorwaarde dat de belangrijkste technologie die in uw DHI-project centraal staat, een aanzienlijke bijdrage levert aan een of meer van de volgende vergroeningsdoelen:

  • Beperken van de snelheid van klimaatverandering.
  • Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  • Transitie naar een circulaire economie.
  • Preventie en bestrijden van vervuiling.
  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen.