Met verschillende subsidies en regelingen biedt de RVO passende steun aan ondernemers in verschillende stappen binnen het digitaliseringsproces. Hieronder vindt u een aantal van deze regelingen.

Mijn Digitale Zaak

U wilt binnen uw bedrijf digitaliseren, maar u weet niet goed waar u moet beginnen. Of u ziet wel mogelijkheden, maar die zijn te kostbaar. Via de subsidieregeling Mijn Digitale Zaak kunt u advies inwinnen en/of technologie aanschaffen om uw basis op orde te krijgen op het gebied van digitalisering.

Digital Europe

Digital Europe is een nieuw Europees subsidieprogramma dat gericht is op het versterken van de digitale capaciteiten in de EU als onderdeel van de digitaliseringsstrategie van de Europese Commissie. Onderdeel binnen het programma zijn de gerichte Europese Digitale innovatie Hubs die gericht zijn op brede regionale ondersteuning voor het versnellen van digitalisering bij het mkb en overheden.

Subsidieregeling mkb-werkplaatsen

Een digitale werkplaats is een (digitale) plek waar je als ondernemer in jouw regio terecht kunt om je 1e stap in digitalisering te zetten. Bekijk alle werkplaatsen die momenteel open zijn in een overzicht op de website van Katapult.

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen die hen boven het hoofd hangen. De subsidieregeling Cyberweerbaarheid stimuleert groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren om op cybersecurityterrein te gaan samenwerken.

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Het doel van de Omscholingsregeling is om alle werkgevers financieel te ondersteunen bij het aanbieden van een omscholingstraject voor een beroep in de techniek of ICT aan (nieuwe) medewerkers. Anders dan bij de vorige ronde is, dat het mogelijk is (nieuwe) medewerkers uit een andere beroepsgroep op te leiden voor een beroep in de techniek of ICT.