Grote opdrachtgevers en branche- en netwerkorganisaties uit de bouw gaan de bouw schoner, gezonder en stiller maken. Samen met waterschappen, provincies en gemeenten tekenden ze op 30 oktober 2023 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen op de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht. De overeenkomst geldt voor duizenden Nederlandse bedrijven.

Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, afgekort SEB, vraagt grote investeringen en aanpassingsvermogen van ondernemers en opdrachtgevers in de bouw. Vanuit de overeenkomst stelt de Rijksoverheid € 1 miljard beschikbaar tot en met 2030 voor uitstootbeperkende maatregelen voor werk-, voer- en vaartuigen. De afspraken zorgen voor een daling van de hoeveelheid stikstof, CO2 en fijnstof.

De Specifieke Uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen, afgekort SPUK SEB, van in totaal € 180 miljoen opent in het voorjaar van 2024. Deze specifieke uitkering zorgt ervoor dat medeoverheden die het convenant tekenen de extra kosten van uitstootvrij aanbesteden voor een deel vergoed krijgen.

Ondernemers kunnen vanaf 5 maart 2024 gebruikmaken van de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, ofwel SSEB, om over te stappen naar duurzamer bouwmaterieel. De regelingen worden aangevraagd bij RVO.