Ondernemers kunnen vanaf  26 oktober subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve projecten met een focus op waterstof en groene chemie. De subsidie Topsector Energie, afgekort TSE, Industrie studies is hiervoor uitgebreid met een programmalijn specifiek voor waterstof en groene chemie. RVO hoopt hiermee nieuwe projecten te stimuleren om de waterstofeconomie een boost te geven.

De uitbreiding van de subsidie heeft een budget van € 10 miljoen en komt van Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen van de Nederlandse Economie’. Dit programma wil de groene waterstofeconomie in Nederland realiseren en versnellen.

De subsidie is bedoeld voor ondernemers die haalbaarheidsstudies willen doen naar:

  • Waterelektrolysetechnologie.
  • Transport en opslag van waterstof(dragers).
  • Toepassing van waterstof(dragers) en groene elektronen.
  • Productie van (onderdelen van) elektrolysers voor de productie van hernieuwbare waterstof.

Vanuit GroenvermogenNL is € 10 miljoen beschikbaar voor de programmalijn Waterstof en groene chemie. Er is maximaal € 2 miljoen beschikbaar per project.