Het budget van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, afgekort ISDE, is om het grote aantal aanvragen op 23 september tussentijds verhoogd met € 210 miljoen. Daarmee is er dit jaar in totaal € 560 miljoen beschikbaar voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers, aansluitingen op een warmtenet en elektrische kookvoorzieningen.

De ISDE-subsidie is jaarlijks beschikbaar en loopt door tot 2030. Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende en duurzame maatregelen in uw bedrijfspand. Dit budget is beschikbaar voor:

  • zonneboilers
  • (hybride) warmtepompen
  • zonnepanelen
  • kleinschalige windturbine

Elk jaar komt er nieuw budget beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030.

Subsidie voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is nog tot eind 2023 beschikbaar. Er is in 2023 een budget van € 30 miljoen.