Onderzoekt of ontwikkelt uw bedrijf mogelijkheden voor prestatieverbeteringen voor de opwek van hernieuwbare (duurzame) energie? Zorgt u voor veel meer capaciteit? Of zorgt u voor hergebruik van grondstoffen en materialen en gebruikt u die zo goed mogelijk? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Vraag dan subsidie aan met de regeling Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling, afgekort EKOO, Elektriciteit.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 juni 2024 tot en met 20 augustus 2024. Het totale budget is € 5 miljoen. De maximale subsidie per project is € 500.000.

Deze subsidie is voor zeer innovatieve ontwikkelingen die een grootschalig consortium van samenwerkende partijen nog niet kan oppakken. De innovaties zorgen voor een radicale verandering door bijvoorbeeld serieuze prestatieverbeteringen van een bestaand product of bestaande dienst.

Uw innovatie moet uiterlijk in 2034 op de markt komen. Ook moet uw innovatie een belangrijke doorbraak zijn en concrete oplossingen bieden op de thema’s hieronder. Uw onderbouwt de slaagkans van uw innovatie in uw projectplan. U motiveert dit met marktkennis, bronnen en argumenten.

U krijgt subsidie als uw innovatie een onderzoeks- en ontwikkelingsproject is. U moet een duidelijke oplossing bieden binnen een van deze 2 innovatiethema’s:

  • Hernieuwbare energie op zee.
  • De opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land en in de gebouwde omgeving.