Bent u mkb’er in een technologische onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen of wilt u dat gaan doen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars. Met de subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari 2024 tot en met 31 januari 2024. EKZ stelt jaarlijks € 22 miljoen beschikbaar voor het Eurostarsprogramma, verdeeld over 2 calls per jaar.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw project en consortium aan de volgende internationale voorwaarden voldoen:

  • Het project wordt geleid door een innovatief mkb-bedrijf uit een Eurostarsland.
  • Het consortium bestaat uit ten minste 2 onafhankelijke entiteiten.
  • Het consortium bestaat uit entiteiten uit ten minste 2 Eurostarslanden.
  • Het budget van het project wordt voor minstens 50% gedragen door het mkb.
  • Geen deelnemer of land is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de projectkosten.
  • De totale projectduur is maximaal 36 maanden.
  • Het project heeft een exclusieve focus op civiele toepassingen.

De subsidiepercentages van de subsidiabele R&D projectkosten zijn als volgt:

  • mkb: 50%
  • kennisinstelling: 50%
  • groot bedrijf en overige deelnemers: 40%

De maximale subsidie bedraagt € 500.000 per project. Alleen onderzoek- en ontwikkelactiviteiten worden gefinancierd. De overige kosten moeten de deelnemende partijen via een eigen bijdrage financieren.