Nederlandse start-ups in de vroege fase kunnen een beroep doen op € 106 miljoen extra durfkapitaal: geld dat 9 Seed Capital-fondsen investeren in startende creatieve en techbedrijven. De fondsen bieden start-ups ‘smart capital’: kapitaal én kennis. Private, ervaren investeerders brengen expertise en kapitaal in.

9 nieuwe Seed Capital-fondsen: Start-ups kunnen bij de volgende 9 nieuwe fondsen terecht als zij op zoek zijn naar een investeerder voor hun onderneming:

  • Positron Ventures Seed Fund B.V.: Dit fonds focust zich op deep tech-start-ups en hardware, met een hoog technologisch risico en een toepassingsgebied in milieu en gezondheidszorg. Er is een investeringsbudget van € 13,5 miljoen.
  • Curie Capital 3 B.V.: Het fonds richt zich op de sector Life Sciences & Health. Met specifieke aandacht voor de ontwikkelingsfase van nieuwe, of duidelijk betere geneesmiddelen, medische apparaten en technologieplatforms. Er is een investeringsbudget van € 12 miljoen.
  • Antler Netherlands Seed Fund B.V.: Er is een investeringsbudget van € 10 miljoen voor startende ondernemingen met een specifieke technologiecomponent om innovatie, concurrentiële differentiatie en schaalbaarheid te verzekeren.
  • istart NL Seed Fund B.V.: Dit fonds richt zich op de gezondheidszorg, agrifood, industry 4.0, energie en de energietransitie. Er is een investeringsbudget van € 10 miljoen.
  • Curiosity Seed Fund B.V.: Er is een investeringsbudget van € 12 miljoen voor oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.
  • SV Holdco B B.V.: Het fonds investeert in missiegedreven technostarters in de circulaire economie, cleantech, duurzame mobiliteit en food- & agritech. Er is een investeringsbudget van € 6,5 miljoen.
  • Cottonwood Dutch Seed Fund B.V.: Het fonds investeert in gepatenteerde deeptech technostarters binnen de 6 topsectoren: Chemie, High-Tech Systemen & Materialen, Topsector Life Sciences & Health, Topsector Logistiek, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water. Er is een investeringsbudget van € 10 miljoen.
  • DeeptechXL Seed Fund B.V.: Het fonds richt zich op start-ups die zich bezighouden met engineering- en fabricatietechnologieën, geavanceerde materialen, fotonica en lichttechnologieën, quantumtechnologieën, digitale technologieën, en nanotechnologieën. Er is een investeringsbudget van € 18 miljoen.
  • Graduate Entrepreneur Deep Tech Seed Capital B.V.: Er is een investeringsbudget van € 14 miljoen voor deep techbedrijven actief in kunstmatige intelligentie, MedTech, chips en sensors, en energie.