Voor ondernemers in de industrie is er extra subsidie beschikbaar voor investeringen in CO2-besparende maatregelen. Het budget voor de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie, afgekort VEKI, is verhoogd naar € 138 miljoen. Bedrijven kunnen door deze regeling sneller verduurzamen. Ook is de regeling dit jaar aantrekkelijker voor het mkb.

De VEKI-regeling is voor bedrijven in de industrie die CO2-besparende maatregelen nemen. Maatregelen die zonder subsidie een terugverdientijd van meer dan 5 jaar hebben. Volgens de Energiebesparingsplicht moeten bedrijven investeringen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder  verplicht uitvoeren.

De subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken waarvan de werking al is bewezen in de industrie. Het gaat dan om bedrijven die goederen produceren en daarbij grondstoffen verwerken, afval en afvalwater verwerken of energie distribueren.

Voor een aanvraag is het minimale subsidiebedrag verlaagd naar € 30.000. Deze verlaging maakt deze regeling aantrekkelijker en toegankelijker voor het mkb. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024.