Het programma MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, afgekort MIT, stimuleert innovatieve ontwikkelingen.

De Subsidieregeling mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Voor twee van de subsidies uit het MIT-programma is voor Noord-Nederland dit jaar € 7 miljoen beschikbaar: MIT Haalbaarheid en MIT Research & Development Samenwerking.

De MIT Haalbaarheid is gericht op haalbaarheidsonderzoek van een innovatie en de MIT R&D-Samenwerking is bedoeld voor samenwerking in research en development.

Vanaf 4 april 2023 is de MIT Haalbaarheid open voor het indienen van aanvragen. De MIT R&D-Samenwerking gaat op 6 juni 2023 open voor het indienen van aanvragen.