Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten, ofwel DHI, misschien interessant voor u.

Aanvragen voor 2023 kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023. Het totale budget is € 8.5 miljoen. Vanaf 15 januari 2024 kunnen ondernemers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling DHI. Deze subsidie helpt Nederlandse mkb-bedrijven om succesvol zaken te doen in het buitenland. De regeling wordt nu met 2 jaar verlengd.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

Wilt u exporteren of investeren in het buitenland en draagt uw technologie bij aan een of meer van de vergroeningsdoelen? Dan kunt u extra DHI-subsidie hiervoor aanvragen. Als uw project aan de voorwaarden voldoet, dan is de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Wij stellen als voorwaarde dat de belangrijkste technologie die in uw DHI-project centraal staat, een aanzienlijke bijdrage levert aan een of meer van de volgende vergroeningsdoelen:

  • Beperken van de snelheid van klimaatverandering.
  • Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  • Transitie naar een circulaire economie.
  • Preventie en bestrijden van vervuiling.
  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen.