Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Dan kunt u eventueel gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie, ofwel HER+.

Uw innovatieproject vermindert de CO2-uitstoot door de inzet van hernieuwbare (duurzame) energie, zoals zonne-energie, windenergie of waterkracht. Of uw project verlaagt de kosten van CO2-vermindering door CO2-besparende technieken, zoals CO2-afvang en opslag, waterstof of restwarmte. Het kan gaan om een industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, energiedemonstratieproject of een combinatie hiervan. U krijgt subsidie voor de kosten van dit soort innovatieprojecten.

De innovatie in uw project moet leiden tot CO2-vermindering in 2030 en helpt daarmee de klimaatdoelstellingen behalen. Ook moet uw innovatie besparen op onze toekomstige uitgaven aan subsidies. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor uw project heeft aangevraagd.

Het totale budget voor deze regeling is € 30 miljoen. U kunt deze subsidie aanvragen van 3 april 2023 tot en met 31 augustus 2023.