Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie ofwel de NIKI-regeling wordt een belangrijke nieuwe regeling voor het verduurzamen van de Nederlandse industriesector. Daarvoor zijn forse investeringen nodig. Dit vraagt om een nieuwe regeling, want de bestaande subsidieregelingen bieden slechts ruimte voor een relatief beperkt aantal technieken.

De NIKI-regeling biedt financiële steun voor bedrijven met plannen voor grote investeringen in innovatieve duurzame technieken, die bijdragen aan de energietransitie en het terugdringen van CO₂-uitstoot.

Daarbij kan gedacht worden aan (omvangrijke) investeringen in toepassingen op het gebied van onder meer:

  • Duurzame productie.
  • Duurzame chemie, milieuvriendelijke kunstmest.
  • Elektrificatie van processen.

De NIKI-subsidie wordt daarmee worden gezien als een essentiële aanvulling op de SDE++ regeling. Het budget voor de NIKI-regeling is waarschijnlijk € 250 miljoen. Verdere informatie over deze regeling volgt.