Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst? Of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Profiteer dan van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve ontwikkelprojecten met flinke technische risico’s en een uitstekend marktperspectief. Het Innovatiekrediet is er voor alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 december 2024. In 2024 is er een totaalbudget van € 60 miljoen en daarvan is er € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten. Per project is er maximaal € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en maximaal € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten.

Het kredietpercentage varieert per aanvraag. Het is afhankelijk van de grootte van uw onderneming en of u het project uitvoert in een mogelijk samenwerkingsverband. In de meeste gevallen financiert het Innovatiekrediet maximaal 45% van het project. De rest van de financiering moet uit eigen middelen komen.

Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo kunt u alleen Innovatiekrediet aanvragen voor één concreet ontwikkelingstraject. U moet aantonen dat er binnen het ontwikkelingstraject sprake is van een systematische afbouw van de technische- of klinische risico’s. Ook onderbouwt u het eigen deel van uw financiering met getekende termsheets of contracten, met een buffer voor tegenvallers en vertraging.