Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst? Of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Profiteer dan van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve ontwikkelprojecten met flinke technische risico’s en een uitstekend marktperspectief.

Met het Innovatiekrediet levert het ministerie van EZK een bijdrage aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. De overheid voorziet daarmee in een behoefte op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven, kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Het totaal budget voor 2023 is € 60 miljoen en is als volgt verdeeld: € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten. Per project kunt u maximaal € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en maximaal € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten aanvragen. Het kredietpercentage varieert per aanvraag en is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. En of u het project in een mogelijk samenwerkingsverband uitvoert.