Bent u een innovatieve mkb’er en heeft u internationale ambities? U kunt met Innowwide subsidie krijgen om te onderzoeken of internationale markten rijp zijn voor uw producten, diensten en R&D.

Met dit programma wil de Europese Commissie innovatieve Nederlandse mkb’ers stimuleren om hun producten en diensten te internationaliseren. Innowwide financiert marktonderzoek en voorbereidend werk voor R&D projecten in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië of Oceanië. Hierbij moet sprake zijn van samenwerking met lokale partners.

De 2e call is geopend van 25 juli 2023 tot en met 17 oktober 2023. In deze periode kunt u uw aanvraag indienen. Binnen deze 2e call zijn alle thema’s toegestaan. Voor de 2e call is € 4.2 miljoen beschikbaar om in totaal 70 projecten te financieren. De subsidie is een vast bedrag van € 60.000,- per project.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw bedrijf en uw project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent een mkb’er volgens de definitie van de EU.
  • U mag per bedrijf 1 aanvraag indienen.
  • Uw maximale projectduur is 6 maanden.
  • Uw project is alleen bedoeld voor civiele toepassingen.