Ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten die binnen 10 jaar klaar zijn voor de Nederlandse markt? Vraag dan subsidie aan uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie, afgekort KIA CE.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 7 mei 2024 tot en met 15 augustus 2024. Het totale budget voor deze regeling is € 2.5 miljoen. De maximale subsidie per project is € 500.000.

In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen minimaal. We proberen materialen en producten daarom zo lang mogelijk te gebruiken. De producten moeten veilig zijn en de kwaliteit zo hoog mogelijk. U onderzoekt of ontwikkelt in een samenwerkingsverband zo’n nieuw product, dienst en/of proces.

Uw circulaire product, dienst en/ of proces moet binnen 10 jaar klaar zijn voor de Nederlandse markt. U werkt daarbij samen met bedrijven en/ of onderzoeksinstellingen. U doet samen industrieel onderzoek of werkt aan experimentele ontwikkeling.

U kunt subsidie krijgen voor 3 typen projecten:

  • U doet technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces. U verlaagt daarmee (waar dat kan) de kostprijs flink in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen;
  • U doet onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Met uw activiteiten helpt u bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces;
  • U doet een combinatie van 1 en 2.