Onderzoekt of ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wilt u  onderzoek doen, zodat u in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie.

Aanvragen kunnen van 5 juli 2022 tot en met 15 november 2022 worden ingediend. Er is een totaalbudget van € 2.5 miljoen.

In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen minimaal. We proberen materialen en producten daarom zo lang mogelijk te gebruiken.  De producten  moeten veilig zijn en de kwaliteit zo hoog mogelijk. Uw circulaire product, dienst of proces moet uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in Nederland. U werkt daarbij samen met bedrijven en/of onderzoeksinstellingen. U doet samen industrieel onderzoek of werkt aan experimentele ontwikkeling.

Subsidiethema’s

U vraagt subsidie uit deze regeling aan voor projecten met de volgende productgroepen:

Transitieagenda Productgroepen
Bouw
 • Asfalt
 • Betonnen bruggen en viaducten
 • Woningen
 • Kantoren en bedrijfsruimten
 • Gebouwgebonden installaties
Maakindustrie
 • Hightech equipment , zoals (hijs-, hef- en transport)werktuigen, machinebouw, medische apparatuur en productieapparatuur, elektromotoren, generatoren en transformatoren, computers en randapparatuur, communicatie en meetapparatuur
 • Wind- en zonneparken
 • Batterijen
Consumptiegoederen
 • Textiel (inclusief kleding)
 • Elektrische apparaten
 • Meubels
 • Verzorgingsmiddelen, zoals shampoo, cosmetica
 • Reinigings- en beschermingsmiddelen, zoals was- en schoonmaakproducten
 • Verven en coatings

Daarbij zijn er 3 typen projecten mogelijk :

 • Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces. Dit moet leiden (waar dat kan) tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten of processen;
 • Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe product, de dienst of het proces;
 • Combinatie van 1 en 2.