Het kabinet stimuleert de duurzaamheid in de glastuinbouwsector. Innovatie is hierin zeer belangrijk: zoals vermindering van CO2-uitstoot of besparing van energie. U kunt de MEI-subsidie aanvragen van 17 april tot en met 26 mei 2023. Het totale budget voor deze subsidie is € 8,5 miljoen.

Deze subsidie bevordert de investeringen in de toepassing van innovaties die energiebesparing opleveren in de glastuinbouw of die de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen van de glastuinbouwer stimuleren.

Alleen investeringen in kas- of kasenergiesystemen die zich in de beginfase van de marktintroductie bevinden, komen in aanmerking voor subsidie. Dit kan ook een eerste toepassing van een innovatief systeem zijn.