De laatste aanvraag ronde voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden, afgekort MDIEU, gaat in september open voor aanvragen. Arbeidsorganisaties zoals bedrijven, stichtingen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen komen voor deze subsidie in aanmerking. Het doel van de subsidieregeling is dat werkenden zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd kunnen werken.

De MDIEU-subsidieregeling draagt hierin bij en is bedoeld voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Dat kunnen bijvoorbeeld de volgende activiteiten zijn:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een methode of nieuwe werkwijze om het verzuim binnen een organisatie aan te pakken.
  • Het organiseren van trainingen voor werknemers of leidinggevenden gericht op duurzame inzetbaarheid.
  • Activiteiten die werknemers meer grip geven op hun loopbaan of ondersteunen bij het leven lang leren.

De MDIEU-regeling biedt subsidiekansen voor de volgende thema’s:

  • Bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken.
  • Bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap.
  • Stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit.
  • Bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan.
  • Treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

De laatste subsidieronde van het MDIEU-programma voor individuele arbeidsorganisaties komt eraan. De ronde staat open van 2 tot en met 27 september 2024. Het beschikbare budget is 100 miljoen euro.