De winning van grondstoffen, voor bijvoorbeeld het maken van nieuwe producten, leidt vaak tot milieuschade. En de bewerking van die grondstoffen kost meestal veel energie. Tegelijkertijd zorgt de verbranding van afval nog steeds voor veel CO2-uitstoot. Daarom is vanaf 22 april € 20 miljoen subsidie beschikbaar voor kleinere innovatieprojecten van ondernemers en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een circulaire economie.

Ondernemers en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling van afval, hergebruik en de inzet van grondstoffen afkomstig van biomassa (‘biobased’). Hergebruik draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Bij biobased grondstoffen gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door duurzame biobased grondstoffen.

Met de subsidie kunnen zij nieuwe technieken hiervoor testen of demonstreren binnen een bedrijf. Ze kunnen de subsidie aanvragen met de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, afgekort DEI+: Circulaire economie.

  • Voor de kleinere projecten is daarmee nu ook subsidie mogelijk. Het gaat dan om waardevolle innovatieve projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie vragen en op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ondernemers en samenwerkingsverbanden hebben maximaal 4 jaar de tijd voor de uitvoering van hun project. De subsidie is open voor aanvragen vanaf 22 april 2024 tot en met 1 november 2024.
  • Voor grootschalige projecten van meer dan € 3 miljoen subsidie, konden ondernemers en samenwerkingsverbanden al subsidie aanvragen binnen de lopende DEI+-subsidie. Deze sluit op 9 augustus 2024 voor aanvragen.