De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie, ofwel VEKI, biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen. Naast de al bestaande projecten worden nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur gestimuleerd.

Een belangrijke toevoeging aan de VEKI is de uitbreiding van de ondersteuning voor circulaire economieprojecten. Naast initiatieven voor recycling en hergebruik van afval van derden, is nu ook recycling en hergebruik van eigen afval mogelijk. Ook wordt de vervanging van primaire grondstoffen door secundaire grondstoffen ondersteund. En voor productieprocessen waarin minder grondstoffen worden verbruikt, krijgt u subsidie. Deze wijzigingen helpen bij een duurzamere omgang met grondstoffen en een vermindering van afval.

De VEKI opent mogelijkheden voor ondernemingen die willen investeren in installaties, apparatuur en machines die waterstof gebruiken.

De VEKI ondersteunt industriële ondernemingen die de CO2-uitstoot verminderen. Bedrijven kunnen gebruikmaken van financiële ondersteuning voor investeringen in bewezen apparaten, systemen of technieken die CO2-reductie realiseren.

Voor technieken die nog onvoldoende bewezen zijn, is er aparte steun beschikbaar via de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, afgekort DEI+. De DEI+ stimuleert innovatie en ontwikkeling van duurzame technologieën.

U kunt de VEKI aanvragen tot en met 9 januari 2024. Het totale subsidiebudget is € 138 miljoen. De maximale subsidiebedrag is € 15 miljoen.