In de nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, afgekort SDE++, gaan subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans maken op subsidie, mits goedgekeurd door Brussel. Nieuw in de regeling is dan dat voor deze technieken budget gereserveerd wordt.

De nieuwe aanvraagronde moet er voor zorgen dat technieken die werken met lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen meer kans maken op subsidie. Hiervoor wordt extra budget gereserveerd, omdat deze nu nog minder rendabel zijn maar op de lange termijn wel belangrijk zijn voor de energietransitie.

In 2023 komt er naar verwachting één nieuwe categorie: de lucht-water-warmtepomp. Ondernemers in de glastuinbouw kunnen voor deze techniek dan ook subsidie aanvragen.

Ondernemers met een subsidiebeschikking uit een eerdere ronde kunnen in deze ronde mogelijk ook opnieuw een aanvraag indienen. Het gaat daarbij om projecten die zij niet meer kunnen realiseren onder de voorwaarden van de toen afgegeven beschikking. Voor het indienen van een nieuwe aanvraag moeten zij dan wel een verzoek met motivatie bij RVO indienden om de bestaande beschikking in te trekken. Na de beoordeling van dit verzoek, neemt RVO de nieuwe aanvraag in behandeling. Hierbij concurreert het project voor het subsidiebudget opnieuw met alle andere aanvragen.

In de komende periode komt vast te staan wanneer de SDE++ opnieuw opengaat voor het indienen van aanvragen.