Een nieuwe aanvraagronde van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, ofwel DEI+, zet de deur open voor ondernemers die vernieuwende technologie binnen hun bedrijf willen toepassen (demonstreren) voor een lagere CO2-uitstoot. Zij kunnen nu ook subsidie aanvragen voor demonstraties die zich focussen op het gebruik, transport en opslag van CO2, projecten rondom biobrandstoffen en opslag van duurzame energie. Ook de subsidiebedragen per project zijn verhoogd. Ondernemers kunnen vanaf 21 november aanvragen.

Met een demonstratieproject investeert een ondernemer in de toepassing van een nieuwe of vernieuwende technologie. Met als doel deze als eerste in Nederland te gebruiken. De gesubsidieerde projecten moeten bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland voor 2034.

Een belangrijke wijziging in de nieuwe aanvraagronde is dat ondernemers naast pilotprojecten voor meer soorten demonstratieprojecten subsidie kunnen aanvragen. Daarnaast is het maximale subsidiebedrag per project verhoogd van maximaal € 15 miljoen naar € 25 miljoen voor pilotprojecten, en € 30 miljoen voor demonstratieprojecten.

Eerder moesten ondernemers met hun demonstratieprojecten binnen de DEI+-regeling zorgen voor een lagere CO2-uitstoot in Nederland vóór 2030. Die termijn is nu verlengd van 2030 naar binnen 10 jaar na de start van het project. Voor aankomende aanvraagronde zal dat dus tot 2034 zijn.