Sinds begin dit jaar kunt u ‘groene’ DHI-subsidie aanvragen als uw technologie, product of dienst meewerkt aan de vergroeningsdoelen. Met deze extra subsidie kunt u investeren in duurzame projecten in het buitenland, of uw product aan een internationale doelgroep laten zien.

Groene DHI-subsidie

Het groene onderdeel van de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten, afgekort DHI, kijkt naar projecten die zich sterk maken voor een beter milieu. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die klimaatverandering bestrijden of meehelpen met de transitie naar een circulaire economie.

U kunt 70% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen. Voor 2023 is er in totaal € 8,5 miljoen beschikbaar. Tot en met 31 december 2023, kunt u een DHI-aanvraag indienen.

De groene DHI-subsidie is interessant als uw technologie, product of dienst bijdraagt aan een of meer van de volgende vergroeningsdoelen:

  • Beperken van de snelheid van klimaatverandering.
  • Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  • Transitie naar een circulaire economie.
  • Preventie en bestrijden van vervuiling.
  • Beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen.

De groene DHI-subsidie is onderdeel van de DHI-subsidieregeling. De regeling is er voor Nederlandse ondernemers die:

  • in het buitenland een project willen uitvoeren;
  • willen investeren in een buitenlands bedrijf;
  • hun product aan een internationaal publiek willen demonstreren.

Met deze subsidie helpt de overheid u om succesvol in het buitenland te ondernemen.