Wilt u samen met andere partijen in een consortium werken aan complete innovatieve oplossingen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen voor elektriciteit, gebouwen of industrie? En richt u zich op het gebruik hiervan in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Vraag dan subsidie aan met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, ook wel MOOI-regeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 19 maart 2024 tot en met 5 september 2024. Het totaalbudget deze regeling is € 61.050.000. De subsidie is minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer. De subsidie is maximaal € 4 miljoen voor uw totale project.

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 een energiesysteem wil hebben zonder CO2-uitstoot. Deze subsidie stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. Uw innovatieve oplossing moet op tijd en flink bijdragen aan deze klimaatdoelen. Daarom moet uw consortium van samenwerkende partijen deze innovatieve oplossing in onderlinge samenhang ontwikkelen. In uw consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven samen. Ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

De MOOI is een van de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Dit betekent dat u voor deze subsidie ook moet voldoen aan de algemene voorwaarden die gelden voor alle Topsector Energie-regelingen.